Tulevaisuus tehdään tänään.

Reagoitko tulevaisuuteesi vai vietkö sitä tietoisesti haluamaasi suuntaan?

Miltä sinun tulevaisuutesi näyttää uuden vuosikymmenen alussa? Miten vaikutat omalta osaltasi siihen, että tämänpäiväiset valintasi ja tekosi vievät sinua kohti toivomaasi tulevaisuutta (desired future)?

Jokainen meistä muodostaa tulevaisuuden skenaariot (=vaihtoehtoiset tulevaisuudet) omista lähtökohdistaan, kokemuksistaan ja ajatusmalleistaan käsin. Mutta voiko jokainen myös tietoisesti viedä asioita haluamaansa suuntaan? Pyristellä muutosvoimia vastaan? Toimia itse muutoksentekijänä?

Tämän kirjoituksen tavoitteena on innostaa sinut lukemaan Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufvan kirjoittama Megatrendit 2020 -julkaisu, joka tuo hyviä näkökulmia ison kuvan ymmärtämiseen sekä mm. strategiatyöhön ja tulevaisuuden skenaarioiden luomiseen. Strategisessa lähestymistavassa visiohan on kertoo tiivistetyssä muodossa halutun tulevaisuuden ja strategia kertoo miten siihen päästään. 

SITRAN MEGATRENDIT 2020

  1. Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire
  2. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
  3. Verkostomainen valta voimistuu
  4. Teknologia sulautuu kaikkeen
  5. Talousjärjestelmä etsii suuntaansa
Kuva: Sitran Megatrendit + metatrendit 2020
Kuva: Sitra 2020 https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2020/

Megatrendit eivät ole yksi totuus, eikä niitä voi tarkastella tyhjiössä, vaan tulevaisuuden suuntia maustavat julkaisussa kuvatut muutosvoimat, metatrendit (postnormaali aika, tunteiden merkityksen korostuminen sekä jännitteet yhdessäolon ja eriytymisen välillä) ja luonnollisesti pitää valita myös näkökulma, josta megatrendejä tarkastellaan (Sitran julkaisun tapauksessa Suomi). Lisäksi megatrendien tulkintaan kannattaa ottaa mukaan tulevista muutoksista heijastelevat heikot signaalit.

Eikä vähäisimpänä sovi unohtaa megatrendeissä vavahtelevia jännitteitä, jotka kuvaavat mielestäni hyvin erilaisia suhtautumistapoja ja antavat ajattelemisen aihetta. Löytänet itsesi kunkin jännitteen ääripäästä tai jostain niiden väliltä. Esimerkiksi ympäristötietoisuus vs. ympäristöteot on tästä yksi hyvä esimerkki; oletko vasta tietoinen, vai teetkö jo jotain asioiden edistämiseksi.

Jännitteet tuovat toivoa sille, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Oletko valmis haastamaan itsesi ja oletuksesi? Valmis keskustelemaan erilaisista näkemyksistä?

Kohti toivottua tulevaisuutta?

Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan ennenkaikkea sekä-että -ajatteluaerilaisten näkemysten ymmärtämistä ja toimivaa vuorovaikutusta ihmisten välillä.

Jos tuntee itsensä liian pieneksi maailman edessä, on hyvä suhteuttaa muutosmahdollisuuksia omaan arkeen. Löydät varmasti jotain, mitä voit tehdä toisin, jotain mikä vie sinut kohti toivottua tulevaisuuttasi. Toki se toivottu tulevaisuus pitää määritellä ensin, jotta sinne on tietoisesti mahdollista päästä.

#Megatrendit2020 #ennakointi #tulevaisuus #lukusuositus @Sitra

Lähde: Dufva, Mikko, 2020. Megatrendit 2020. Sitran selvityksiä 162. https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2020/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *